Olsztyn

Olsztyn został założony 31 października 1353 roku przez Jana z Łajs. Następnie ten zasłużony dla Warmii mieszkaniec został pierwszym sołtysem naszego miasta.

Obecna nazwa miasta pochodzi od spolszczonej pierwotnej nazwy Allenstein, czyli od pruskiej nazwy rzeki Łyny, co znaczy „łania”. Słowo „stein” tłumaczono jako „zamek”. W przeszłości Polacy nazywali Olsztyn także Holstin oraz Olstyn.

Olsztyn to obecnie stolica województwa warmińsko-mazurskiego, największe miasto w regionie, leży na Warmii (a nie na Mazurach) na rzeką Łyna.

Najważniejsze daty w historii Olsztyna

  • 31 października 1353 r. – Jan z Łajs otrzymuje od kapituły warmińskiej przywilej lokacyjny dla miasta.
  • 5 maja 1440 r. – Olsztyn przystąpił do Związku Pruskiego.
  • 16 marca 1464 r. – Olsztycn uznaje zwierzchnictwo króla polskiego.
  • 19 października 1466 r. – ała Warmia, w tym Olsztyn, zostaje wcielony do granic państwa polskiego. To efekt mocy II traktatu toruńskiego, który zakończył wojnę trzynastoletnią.
  • 1 stycznia 1511 r. – Mikołaj Kopernik pierwszy raz pojawia się w Olsztynie.
  • 8 listopada 1516 r. – Mikołaj Kopernik obejmuje urząd administratora dóbr kapituły z siedzibą w Olsztynie.
  • 15 stycznia 1517 r. – Mikołaj Kopernik rozpoczął na zamku olsztyńskim cykl obserwacji pozornej drogi Słońca, czego rezultatem stał się sporządzony przezeń własnoręcznie w krużganku zamkowym wykres o wymiarach 140×705 cm, z wyróżnioną niebieskim kolorem linią równonocy
  • Czerwiec 1521 r. – Mikołaj Kopernik opuszcza Olsztyn.